13647
online
Policja
38
Inspekcja
5
Wypadek
69
Informacja prasowa - Dodatkowe badanie techniczne auta? Sprawdź, czy Cię dotyczy ‹‹ powrót do listy raportów
[20.11.2013]

Dodatkowe badanie techniczne auta? Sprawdź, czy Cię dotyczy

 

Kierowcy na ogół zdają sobie sprawę o konieczności dokonywania okresowych badań technicznych pojazdów. W przypadku pojazdów 5 letnich i starszych badanie takie trzeba przeprowadzać każdego roku. To jednak nie wszystko, bo prawo nakazuje też dokonywanie tzw. badań dodatkowych. Sprawdź czy dotyczy Cię ten obowiązek.

 

Dodatkowe badanie techniczne trzeba wykonać niezależnie od badania okresowego. O ile jednak badania okresowe dotyczą właściwie wszystkich pojazdów to te dodatkowe obejmują tylko wskazane przez prawo przypadki.

 

Powypadkowe reperkusje

Na dodatkowe badanie techniczne kierowcę może wysłać organ kontroli ruchu drogowego, czyli na przykład policja. – Przesłanką do takiego skierowania jest uzasadnione przypuszczenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu bądź narusza wymogi ochrony środowiska – mówi Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl. – Powodem może być także poważne powypadkowe uszkodzenie pojazdu zwłaszcza takie, które narusza konstrukcję nośną auta – wskazuje Florkowska. Skierowanie na dodatkowe badania techniczne może wyjść także od starosty lub od samego posiadacza pojazdu. Stanie się tak w sytuacji, w której konieczne będzie ustalenie danych potrzebnych do rejestracji samochodu lub jeśli z dokumentów wymaganych przy rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku albo narusza wymagania ochrony środowiska.

 

Nośny temat

Pojazd należy poddać dodatkowym badaniom także wtedy, gdy dokonano w nim zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym. Kontrola tego rodzaju wymagana jest także w sytuacji, w której pojazd ma pełnić funkcję np. taksówki, nauki jazdy, pojazdu uprzywilejowanego czy pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego. Dodatkowe badanie techniczne przeprowadza się również w przypadku pojazdów, w których dokonano naprawy w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego, mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jeśli w czasie „zwykłego” badania technicznego stwierdzone zostaną ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu (mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego) to jest to powód dla przeprowadzenia badania dodatkowego.

 

Mało znane przypadki

Przesłanką do takiego badania są także dodatkowe wymagania techniczne określone w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego. Kontroli dodatkowej trzeba poddać także pojazdy, dla których wymagania techniczne określono w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Warto zaznaczyć, że brak aktualnych badań technicznych może skutkować zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, a w razie kolizji problemami z uzyskaniem pieniędzy od ubezpieczyciela. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (a do tego może doprowadzić niesprawny pojazd) może oznaczać mandat opiewający na kwotę nawet 500 zł.