13983
online
Policja
28
Inspekcja
5
Wypadek
74
Informacja prasowa - Drogi Krakowa na Euro 2012 ‹‹ powrót do listy raportów
[29.05.2012]

Drogi Krakowa na Euro 2012

 

Kraków dawną stolicę Polski odwiedzi zapewne wielu kibiców przybywających do Polski na Euro 2012. Czy sytuacja drogowa w mieście poprawiła się w porównaniu do zeszłego roku? Czy gród Kraka nadal tonie w korkach? Jak aktualnie jeździ się po ulicach Krakowa sprawdził serwis Korkowo.pl monitorujący natężenie ruchu na polskich drogach.

 

Analizując dane z najnowszego raportu serwisu Korkowo.pl z maja tego roku łatwo zauważyć, że sytuacja drogowa w Krakowie poprawiła się. W promieniu do 2km od ścisłego centrum miasta samochody przemieszczają się ze średnią prędkością 30km/h. To znacznie szybciej niż rok roku temu. Nieco dynamiczniej jeździ się teraz w odległości 2-5km od centrum, tj. ze średnią prędkością 38km/h.
To wynik trochę lepszy niż pół roku temu. Aktualnie w odległości 5-10km i 10-15km od ścisłego centrum,
w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, kierowcy poruszają się z jeszcze wyższą prędkością oscylującą w granicach 50-51km/h.

 

 

W grudniu 2011 Kraków okazał się najszybszym z polskich miast i wyprzedził: Wrocław, Warszawę, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Gdańsk, Białystok, Łódź i Bydgoszcz. Średnia prędkość aut jeżdżących w promieniu do dwóch kilometrów od centrum w godzinach porannego (06:00-09:00) i popołudniowego szczytu (16:00-18:00) wynosiła około 29 km/h. W odległości 2-5 km i 5-10 km od centrum miasta średnie prędkości oscylowały w granicach 36-37 km/h. Na obrzeżach Krakowa (10-15 km od centrum) średnia prędkość była najwyższa i wyniosła 47 km/h.

 

Inaczej wyglądała sytuacja w maju 2011. W ścisłym centrum w godzinach szczytów komunikacyjnych poruszano się z średnią prędkością 21 km/h. Był to wynik słabszy od Łodzi, Gdańska i Wrocławia, lecz trochę lepszy od Poznania. W promieniu 2-5km od ścisłego centrum samochody jeździły 41 km/h. Podobnie było 10-15km od centrumtutaj średnia prędkość wyniosła około 40km/h. Na obrzeżach miasta, 10-15km od ścisłego centrum Krakowa, średnia prędkość wzrosła tylko o 10km/h. Poniżej porównanie aktualnej sytuacji drogowej
w Krakowie z raportami przeprowadzonymi przez serwis Korkowo.pl w maju i grudniu 2011.

 

           Średnia prędkość w km/h w Krakowie w godzinach szczytu (6:00-9:00, 16:00-18:00)

 

Odległość

od centrum

OBECNIE

RAPORT 05.2012

PÓŁ ROKU TEMU

RAPORT 12.2011

ROK TEMU

RAPORT 05.2011

0-2km

30km/h

29km/h

21km/h

2-5km

38km/h

36km/h

41km/h

5-10km

50km/h

37km/h

40km/h

10-15km

51km/h

46km/h

50km/

                                                                                   Źródło: Korkowo.pl

Z powyższej tabeli wynika, że sytuacja na krakowskich ulicach poprawiła się w porównaniu z rokiem ubiegłym prawie w każdej ze stref. Tendencję wzrostową prędkości w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego można zaobserwować w ścisłym centrum
i w odległości 5-15km od niego. Gorzej niż rok temu jeździ się tylko w promieniu 2-5km od centrum, gdzie samochody poruszają się ze średnią prędkością o 3km/h niższą. Pozostaje wierzyć, że sytuacja w mieście nadal będzie się poprawiać i Kraków nie zostanie okrzykniętynajwolniejszym miastem Polski.

 

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik umieszczonych w pojazdach poruszających się w ścisłym centrum Krakowa i na głównych trasach wyjazdowych z miasta w godzinach
od
06:00 do 22:00 w okresie 01-28.05.2012.