96424
online
Policja
236
Inspekcja
58
Wypadek
808
Informacja prasowa - Kiedy mogą zabrać dowód rejestracyjny? ‹‹ powrót do listy raportów
[30.09.2013]

Kiedy mogą zabrać dowód rejestracyjny?

 

Patrole drogowe kojarzą się kierowcom głównie z „suszarkami” i ewentualnie z kontrolą trzeźwości. To jednak uproszczenie. Spotkanie z patrolem może zakończyć się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Kiedy Policja dokona takiej czynności? I co dalej czeka kierowcę?

 

Przesłanek do zatrzymania dowodu rejestracyjnego jest co najmniej kilka. Policjant zatrzyma dokument jeżeli stwierdzi (lub będzie miał uzasadnione przypuszczenie), że pojazd zagraża bezpieczeństwu, porządkowi ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska. Powodem do zabrania dowodu może być też brak badania technicznego lub nieprawidłowe wyznaczenie jego terminu. Na baczności powinni mieć się kierowcy korzystający ze zniszczonego i nieczytelnego dokumentu – Policja ma prawo do jego zatrzymania. Tak samo stanie się też wtedy, kiedy stróże prawa będą mieli uzasadnione podejrzenie, że dowód rejestracyjny został przerobiony czy nawet podrobiony, a dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

 

Chodzi o OC

Kierowcy dla własnego dobra powinni zwrócić też uwagę, gdzie dokonują badań technicznychmówi Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl. Kodeks Drogowy stawia sprawę jasno: jeśli badanie takie wykonała jednostka nieupoważniona to jest to podstawa do zatrzymania dowodu rejestracyjnegowyjaśnia Florkowska. Zmotoryzowani powinni pamiętać też o ubezpieczeniu. Kierowca powinien okazać dokument, który potwierdza posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OCw przeciwnym razie będzie musiał pożegnać się ze swoim dowodem rejestracyjnym.


Zabrali dowód i co dalej?

Co dzieje się kiedy Policja zatrzymuje dowód rejestracyjny? W takie sytuacji policjant wydaje kierowcy pokwitowanie. Może też zezwolić kierowcy na warunkowe używanie pojazdu przez maksymalnie 7 dni. Jednak uwaga! Warunkowe korzystanie z samochodu nie zostanie przyznane kierowcy, w trzech przypadkach: jeśli nie okaże on OC, jeśli pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska. Jeśli zatrzymany dokument został uznany za (prawdopodobnie) podrobiony czy zafałszowany, lub kierowca nie miał OC, to policja odsyła go do organu, który go wydał. Jak można odzyskać swój dowód rejestracyjny? Prawo mówi jasno: zwrot dowodu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie. Czyli na przykład po okazaniu dokumentu, potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC lub naprawienia pojazdu.

 

Artykuł ukazał się między innymi w:
  1. superauto24.se.pl
  2. motoryzacja.interia.pl
  3. moto.onet.pl