41970
online
Policja
224
Inspekcja
31
Wypadek
256
Informacja prasowa - Korki w Łodzi ‹‹ powrót do listy raportów
[30.05.2012]

Korki w Łodzi

 

Łódź nie należy do grona najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Średnia prędkość samochodów w mieście wynosi obecnie 35km/h. To całkiem dobry wynik na tle całego kraju. Jak teraz jeździ się po ulicach Łodzi? Czy szybciej niż rok temu? Sprawdzili to specjaliści z serwisu Korkowo.pl.

 

Obecnie w promieniu do 2km od ścisłego centrum Łodzi samochody przemieszczają się ze średnią prędkością 33km/h. To znacznie szybciej niż w ubiegłym roku. Wolniej niż w maju 2011 jeździ się tylko w odległości 2-5km od centrum, tj. ze średnią prędkością 40km/h.
W odległości 5-10km od centrum w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego średnia prędkość wynosi 43km/h, a na obrzeżach średnio 51km/h. Najbardziej korkują się ulice Zachodnia, Al. Kościuszki i Narutowicza.

 

Jeszcze w maju 2011 w ścisłym centrum Łodzi w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego średnia prędkość samochodów wynosiła 23km/h. Dalej w odległości od centrum oscylowała w granicach 40-43km/h. Trochę szybciej, bo 48km/h poruszały się samochody na obrzeżach Łodzi (10-15km od centrum).

 

W grudniu ubiegłego roku w ścisłym centrum miasta jeździło się ze średnią prędkością 23 km/h. Dużo wolniej niż w maju 2011 poruszali się kierowcy na dalszych odcinkach. W odległości 2-5 km i 5-10 km od ścisłego centrum średnie prędkości oscylowały w granicach 27-33 km/h, a jeszcze dalej od centrum sięgały średnio do 45km/h. Średnia prędkość samochodów w Łodzi wzrosła z 25km/h w grudniu 2011
do 35km/h w maju 2012.

 

Poniżej porównanie aktualnej sytuacji drogowej w Łodzi z dwoma raportami przeprowadzonymi przez serwis Korkowo.pl w 2011 roku.

 

                                            Średnia prędkość w km/h w Łodzi w godzinach szczytu (6:00-9:00, 16:00-18:00)

 

Odległość

od centrum

OBECNIE

RAPORT 05.2012

PÓŁ ROKU TEMU

RAPORT 12.2011

ROK TEMU

RAPORT 05.2011

0-2km

33km/h

23km/h

23km/h

2-5km

40km/h

27km/h

43km/h

5-10km

43km/h

33km/h

43km/h

10-15km

51km/h

45km/h

48km/h

                                                                                                              Źródło: Korkowo.pl

 

Z powyższego zestawienia wynika, że sytuacja na łódzkich ulicach poprawiła się. Do 33km/h wzrosła średnia prędkość w czasie szczytów komunikacyjnych w ścisłym centrum. Zmalała nieznacznie średnia prędkość
w odległości 2-5km od centrum. Na obrzeżach w odległości 5-10km jest taka sama jak w maju, ale wyższa niż w grudniu rok temu. 10-15km od centrum kierowcy w Łodzi jeżdżą trochę szybciej niż w 2011 roku. To pocieszająca wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych w mieście.

 

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik umieszczonych w pojazdach poruszających się w ścisłym centrum Łodzi i na głównych trasach wyjazdowych z miasta w godzinach
od 06:00 do 22:00 w okresie 01-30.05.2012.