13732
online
Policja
33
Inspekcja
4
Wypadek
74
Informacja prasowa - Olsztyn – wolniej w zimie ‹‹ powrót do listy raportów
[08.01.2013]

 

Olsztyn – wolniej w zimie

 

Specjaliści z serwisu Korkowo.pl ponownie przyjrzeli się Olsztyńskim drogom. Czy zima pogorszyła warunki drogowe?

 

Jak wynika z zebranych danych, w porównaniu z majem 2012 grudzień 2012 nie pogorszył znacząco przejezdności dróg w Olsztynie. Niemniej jednak, obserwujemy spadki prędkości wynoszące od 1 do nawet
6 km/h.

 

W ścisłym centrum Olsztyna (0-2km) średnia szybkość pojazdów oscyluje w granicach 30 km/h. W maju było to o 2 km/h więcej. W odległości 2-5 kilometrów od centrum średnia prędkość wynosi 38 km/h. Z analizy zebranych danych wynika, że im dalej od centrum Olsztyna, tym większe różnice w prędkościach obserwujemy. W odległości 5-10 km/h kierowcy poruszają się z szybkością 52 km/h. W porównaniu z majem ubiegłego roku jest to spadek o 6 km/h. Analogiczna sytuacja ma miejsce w odległości 10-15 km/h. Średnia prędkość w grudniu 2012 wyniosła 63 km, w maju zaś oscylowała wokół 69 km/h.

 

Wyniki badań komentuje Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl W porównaniu z majem 2012 średnie prędkości w Olsztynie doznały, zwłaszcza w centrum miasta, tylko niewielkich spadków. Powodem tego mogła być m.in. łagodna w przebiegu zima, która była dla kierowców stosunkowo łaskawa.

 

 

 

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik umieszczonych w pojazdach poruszających się w ścisłym centrum miasta i po głównych trasach wyjazdowych z miasta w godzinach szczytu (6:00-9:00 oraz 16:00-18:00) w grudniu 2012. W promieniu do 2km od ścisłego centrum przeanalizowano prędkości z jakimi poruszają się kierowcy po wszystkich ulicach. W odległości 2-15 km od ścisłego centrum zbadano główne trasy dojazdowe do centrum miasta.