123279
online
Policja
391
Inspekcja
130
Wypadek
720
Informacja prasowa - Wrocław w korkach - nie dla każdego? ‹‹ powrót do listy raportów
[27.02.2013]

Wrocław w korkach - nie dla każdego?

 

Przejazd przez centrum miasta w godzinach szczytu bywa wyzwaniem dla cierpliwości zmotoryzowanych a także częstą przyczyną spóźnień do pracy. Specjaliści z serwisu Korkowo.pl obliczyli, ile średnio czasu kosztują kierowców codzienne przejazdy.

 

Na potrzeby tego badania przyjęto założenie, że zmotoryzowany dwukrotnie w ciągu dnia (drodze do i z pracy) przemierza ścisłe centrum Wrocławia. Taka osoba i tak jest w sytuacji dość uprzywilejowanej – wiele osób w drodze do miejsca zatrudnienia musi przebijać się przez całe miasto. Jednak nawet przyjmując ten ostrożny wariant należy zauważyć, że kierowca przejeżdżający tylko przez kilka ulic położonych w centrum Wrocławia, traci rocznie na dojazdy ponad 4 dni. W przypadku osób, które do pracy dojeżdżają z przeciwległych stron miasta liczba dni spędzonych w korkach może być dużo wyższa. Badania specjalistów z serwis Korkowo.pl potwierdzają dobrze znaną prawdę, że najkrótszą i najspokojniejszą podróż do pracy mają ci, którzy mieszkają w jej pobliżu.

 

Wszędzie wolno

Dla osób przejeżdżających przez centrum Wrocławia interesujące mogą okazać się informacje na tematach średnich prędkości osiąganych na położonych w tym obszarze ulicach. Niestety, nie nalezą one do szczególnie wysokich - nie przekraczają nawet 30 km/h. W najgorszej sytuacji są ci, którzy podróżują ulicą Widok. Prędkościomierze wskazują tam zaledwie 25 km/h. W niewiele lepszej sytuacji są kierowcy przemierzający ulicę Ruską i Zamkową. Osiągają oni prędkość oscylującą w granicach 27 km/h. Na ulicy Purkyniego kierowcy jadą szybciej – ale zaledwie o 1 km/h.

 

                                                                   Tabela1. Prędkości w centrum Wrocławia

Ulica

Średnia prędkość

Ruska

27 km/h

Widok

25 km/h

Zamkowa

27 km/h

Purkyniego

28 km/h

                                                                                                                           źródło: Korkowo.pl

 

 

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik umieszczonych w pojazdach poruszających się po ulicach Wrocławia w godzinach od 06:00 do 22:00. Badaniu poddano drogi dojazdowe do centrum Wrocławia (ul. Ruska, ul. Widok, ul. Zamkowa i ul. Purkyniego).