11042
online
Policja
27
Inspekcja
6
Wypadek
57
Informacja prasowa - Wypadki na autostradach ‹‹ powrót do listy raportów
[10.04.2013]

Wypadki na autostradach

 

Uchodzą za jeden z bezpieczniejszych i szybszych kanałów transportu. Nie mamy ich w Polsce za wiele, a tempo budowy kolejnych odcinków często pozostawia wiele do życzenia. Autostrady nie są jednak strefami wolnymi od wypadków czy kolizji. Sprawdź, gdzie warto zachować szczególną ostrożność.

 

Według najnowszych danych przedstawionych przez Policję w 2012 roku na autostradach doszło do 247 wypadków w których zginęły 44 osoby. Najwięcej z nich (149) zdarzyło się na autostradzie A4, najmniej (0) na A18. A4 to najdłuższa Polska autostrada, która docelowo łączyć będzie wschód i zachód Polski. A18 jest w zasadzie zaczątkiem autostrady, bo na razie istnieje tylko jeden jej odcinek położony w województwie lubuskim.Można powiedzieć, że długość autostrady przekłada się na liczbę wypadkówkomentuje Katarzyna Florkowska z serwisu Korkowo.pl Im dłuższa droga, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia na niej kolizji. Z drugiej strony kierowcy powinni pamiętać o zdrowym rozsądku na każdej z dróg niezależnie od statystykpodkreśla Florkowska. Jakich zachowań należy więc unikać?

 

                                                                    Liczba wypadków na autostradach

Autostrada

Liczba wypadków

A1

32

A2

53

A4

149

A6

9

A8

3

A18

0

                                              Dane: Policja 2012, oprac. Korkowo.pl

 

Drugie miejsce na senność

Aby odpowiedź na to pytanie wystarczy rzut na oka na przyczyny wypadków na autostradach. Podobnie jak w przypadku dróg krajowych największą liczbę wypadków powoduje niezachowanie odpowiedniej prędkości (84 wypadki). Na drugim miejscu (42 wypadki) znalazło się zaśnięcie lub zmęczenie kierowcy. Senność zmotoryzowanych wywołana jest zwykle długotrwałą, monotonną jazdą i brakiem przerw na odpoczynek. Wypadki spowodowane były także niezachowaniem właściwej odległości między pojazdami i nieprawidłową zmianą pasa ruchu.

 

                                             Przyczyny wypadków na autostradach

Przyczyna

Liczba wypadków

niedostosowanie prędkości

84

zmęczenie, zaśniecie

42

niezachowanie odległości między pojazdami

32

nieprawidłowa zmiana pasa ruchu

18

                                                                                          Dane: Policja 2012, oprac. Korkowo.pl

 

Krajową czy autostradą?

Pozostaje teraz odpowiedzieć na pytanie, czy autostrady są statystycznie bezpieczniejsze niż drogi krajowe?W Polsce łączna długość autostrad wynosi średnio 1069 kilometrów, na których w 2012 roku doszło do 247 wypadków. Na drogach krajowych o twardej nawierzchni liczących w sumie 18 801 kilometrów doszło w 2012 do 8921 wypadków. Wychodzi więc na to, że na autostradach na 100 kilometrów przypadają średnio 23 wypadki. Na drogach krajowych utwardzanych współczynnik ten wynosi ok. 47. Okazuje się zatem, że przynajmniej statystycznie podróż autostradą jest bezpieczniejsza niż ta wiodąca przez drogi krajowe.

 

 

                                                                       Współczynnik wypadków na 100 km

Drogi Krajowe utwardzane

Autostrady

47

23

                                                                                                                                     oprac. Korkowo.pl
 

 

 

Artykuł ukazał się między innymi w:
  1. technika-jazdy.wieszjak.pl
  2. motoryzacja.interia.pl