36994
online
Policja
230
Inspekcja
19
Wypadek
209
Raport - Bytomskie korki ‹‹ powrót do listy raportów
[02.03.2012]

 

Kierowcy w Bytomiu tracą na dotarcie do miejsca zatrudnienia ponad 12 godzin miesięcznie. W godzinach szczytu wiele ulic i skrzyżowań, szczególnie w centrum miasta, jest zakorkowanych. Zmotoryzowani tracą zatem zarówno czas jak i pieniądze. Po najważniejszych ulicach w mieście w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego jeździ się ze średnią prędkością 29 km/h. W popołudniowym szczycie średnia prędkość wzrasta do 32 km/h.

Specjaliści z serwisu Korkowo.pl przeanalizowali sytuację kierowców na drogach Bytomia. Jak ma się sytuacja na poszczególnych ulicach dojazdowych do centrum? Na ul. Piekarskiej między 06:00 a 09:00 średnia prędkość wynosi zaledwie 26 km/h. Po południu nie jest wcale lepiej, bo między 16:00 a 18:00 średnia prędkość wzrasta zaledwie do 28 km/h.

Nie tylko podróżującym ul. Piekarską dojazd do pracy sprawia problemy. W porannym i popołudniowym szczycie na ul. Piłsudskiego średnia prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, oscyluje w granicach 30-33 km/h. Podobna sytuacja jest na ul. Kolejowej - średnia prędkość w godzinach 06:00-09:00 wynosi 30 km/h, a w popołudniowym szczycie kierowcy jeżdżą ze średnią prędkością 34 km/h. Najszybciej poruszają się kierowcy na ul. Wrocławskiej. W godzinach porannych między 06:00 a 09:00 średnia prędkość wynosi 33 km/h, a między 16:00 a 18:00 średnia prędkość wzrasta do 36 km/h.

 

Statystyczny kierowca w Bytomiu w ciągu 252 dni roboczych w godzinach szczytu spędzi na ul. Kolejowej ponad 25 godzin. Z kolei na ul. Piekarskiej 33 godzin. Jeszcze więcej, bo 42 godzin spędzą w samochodzie ci, którzy do pracy jeżdżą ul. Piłsudskiego. Natomiast ul. Wrocławska wykrada w ciągu roku 50 godzin (zaznaczyć jednak trzeba, że jest to najdłuższa ulica spośród badanych).

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane z urządzeń GPS umieszczonych w pojazdach poruszających się po ulicach Bytomia w godzinach od 06:00 do 22:00. Badaniu poddano drogi dojazdowe do centrum Bytomia (ul. Wrocławska, ul. Kolejowa, ul. Piekarska i ul. Piłsudskiego).

 

Artykuł ukazał się między innymi w:
  1. bytom.naszemiasto.pl
  2. bytom-info.pl