106423
online
Policja
278
Inspekcja
47
Wypadek
595
Raport - Drastyczne spadki prędkości w Krakowie ‹‹ powrót do listy raportów
[21.01.2016]

Specjaliści z serwisu Korkowo.pl sprawdzili, jak wygląda sytuacja na krakowskich drogach. Wyniki badań wskazują, że zmotoryzowani nie mają powodów do optymizmu. W porównaniu z poprzednim rokiem Kraków bardzo zwolnił. W jakich godzinach sytuacja w mieście wygląda najgorzej? Koniecznie sprawdź najnowszy raport.

 

Duże różnice
W badaniu brano pod uwagę średnie prędkości kierowców w zależności od ich odległości od centrum Krakowa w okresie 1-20 stycznia 2016 roku. Najnowsze wyniki zestawiono z danymi pochodzącymi z analogicznego okresu w poprzednim roku. Zmotoryzowani, którzy poruszali się po ścisłym centrum Krakowa (w promieniu 2 km) jeździli ze średnią prędkością 27 km/h, co stanowi spadek aż o 4 km/h w porównaniu z ubiegłym rokiem. W odległości 5 km od centralnych części miasta kierowcy rozpędzali się do średnio 38 km/h. W trakcie poprzedniego badania wartość ta była wyższa i wynosiła 41 km/h. Zmniejszyło się także średnie tempo kierowców podróżujących w promieniu 15 km od centrum (z 51 km/h do 48km/h). Największy spadek, bo aż o 5 km/h, zanotowano w odległości 10 km od głównych części miasta. W tym roku średnia prędkość w tym rejonie wynosiła 44 km/h, a jeszcze przed rokiem -49 km/h.

Zatłoczone centrum

Specjaliści z Korkowo.pl sprawdzili również, jak wyglądała sytuacja na krakowskich drogach na początku stycznia w zależności od pory dnia i odległości od centrum. W tempie przejeżdżało się przez śródmieście w godzinach porannego szczytu.  Między godz. 7.00 a 9.00 w centrum Krakowa (w promieniu 2 km) średnia prędkość wynosiła zaledwie 27 km/h. Najszybciej można było tu przejechać o godzinie 6.00 (31 km/h). Dużo lepiej sytuacja przedstawiała się w promieniu do 5 km od śródmieścia. Kierowcy rozpędzali się tu średnio nawet do 42 km/h (o godzinie 6.00). Na obrzeżach miasta, w odległości 10 i 15 km od centrum, wyniki pomiarów wyglądają podobnie. Kierowcy jeździli szybciej, ale maksymalna średnia prędkość wynosiła 50 km/h i udało się ją osiągnąć jedynie między godziną 11.00 a 13.00 na najdalszych krańcach miasta.


Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik oraz Yanosik dla Firm umieszczonych w pojazdach poruszających się w po Krakowie w dniach 1-20 stycznia 2015 oraz 2016 roku w godzinach 6.00-18.00. Pod uwagę brano prędkości osiągane w różnych promieniach od ścisłego centrum.
--
Dystrybucja materiałów:
Małgorzata Thiede
media@creandi.pl
tel. / 61 624 85 41

Artykuł ukazał się między innymi w:
  1. lovekrakow.pl
  2. jazdaprawna.pl