96424
online
Policja
236
Inspekcja
58
Wypadek
808
Raport - Korki w Płocku ‹‹ powrót do listy raportów
[29.02.2012]

 

Po najważniejszych ulicach w Płocku w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego jeździ się ze średnią prędkością 34 km/h. W popołudniowym szczycie jest nieco lepiej bo średnia prędkość wynosi 36 km/h. Stanie w korkach może być czasochłonne. Wielu zmotoryzowanym mieszkańcom jadącym do pracy niestety nie udaje się ominąć ulic o najwyższym natężeniu ruchu. Kierowcy w Płocku tracą więc na dotarcie do miejsca zatrudnienia w ciągu 252 dni roboczych ponad 234 godziny.

 

Specjaliści z serwisu Korkowo.pl sprawdzili jak wygląda sytuacja na poszczególnych ulicach dojazdowych do centrum. Na ul. Kobylińskiej i al. Piłsudskiego między godz. 06:00 a 09:00 średnia prędkość wynosi 33 km/h. Po południu nie jest wcale lepiej, bo między godz. 16:00 a 18:00 średnia prędkość wzrasta zaledwie o 2 km/h.

Kierowcom podróżującym ul. Jachowicza dojazd do pracy także może sprawiać problemy. W godzinach komunikacyjnego szczytu średnie prędkości na tej ulicy oscylują w granicach 36-38 km/h. Z podobną prędkością poruszają się kierowcy na ul. Bielskiej. Zarówno między godz. 06:00 a 09:00 i między 16:00 a 18:00 średnia prędkość wynosi 37 km/h.

 

Statystyczny kierowca w Płocku podczas dojazdu i powrotu z pracy w ciągu 252 dni roboczych spędzi na ul. Kobylińskiego ponad 42 godziny. Z kolei na ul. Jachowicza 50 godzin. Jeszcze więcej, bo 58 godzin spędzą w samochodzie ci, którzy do pracy jeżdżą al. Piłsudskiego. Natomiast ul. Bielska wykrada w ciągu roku 84 godziny (zaznaczyć jednak trzeba, że jest to najdłuższa ulica spośród badanych).

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane z urządzeń GPS umieszczonych w pojazdach poruszających się po ulicach Płocka w godzinach od 06:00 do 22:00. Badaniu poddano drogi dojazdowe do centrum Płocka (al. Piłsudskiego, ul. Bielska, ul. Jachowicza i ul. Kobylińskiego).

Artykuł ukazał się między innymi w:
  1. wirtualnyplock.pl