121153
online
Policja
255
Inspekcja
57
Wypadek
649
Raport - Styczeń na gdańskich drogach ‹‹ powrót do listy raportów
[01.02.2016]

Z regularnych badań przeprowadzanych przez serwis Korkowo.pl wynika, że polskie miasta systematycznie zwalniają. Najnowszy raport przedstawia sytuację na drogach w Gdańsku. Ukazuje on, że w porównaniu z analogicznym okresem rok temu, kierowcy jeżdżą wolniej.

Miasto zwalnia
W badaniu brano pod uwagę średnie prędkości kierowców w zależności od ich odległości od centrum Gdańska w okresie od 1 do 25 stycznia 2016 roku. Najnowsze wyniki zestawiono z danymi pochodzącymi z równoległego okresu w poprzednim roku. Zmotoryzowani, którzy poruszali się po ścisłym centrum Gdańska (w promieniu 2 km) jeździli ze średnią prędkością 37 km/h, co stanowi spadek o 3 km/h w porównaniu z ubiegłym rokiem. W odległości 5 km od centralnych części miasta kierowcy rozpędzali się do średnio 36 km/h. Jeszcze przed rokiem wartość ta była wyższa i wynosiła 39 km/h. Zmniejszyło się także średnie tempo kierowców podróżujących w promieniu 10 km od centrum (z 50 km/h do 46 km/h). W odległości 15 km od głównych części miasta zanotowano spadek o 4 km/h. Pomiary pokazują, że pomiędzy poszczególnymi częściami miasta nie ma drastycznych różnic średnich prędkości. Chociaż Gdańsk zwolnił, to kierowcy mogą jeździć po całym mieście w zbliżonym tempie.

Równo przez centrum

Specjaliści z Korkowo.pl sprawdzili również, jak wyglądała sytuacja na gdańskich drogach  w zależności od pory dnia i odległości od centrum. W promieniu 2 km od śródmieścia przez cały dzień średnie prędkości nie spadały poniżej 36 km/h. Jedynym wyjątkiem były godziny popołudniowego szczytu (godz. 15.00-16.00). W tym czasie tempo kierowców spadało do średnio 33 km/h. Bardzo podobnie wyglądały prędkości mierzone w promieniu 5 km od centralnych ulic miasta. Kierowcy przez większość dnia rozpędzali się tu do ok. 38 km/h. Na obrzeżach miasta, w odległości 10 i 15 km od centrum, kierowcy jeździli szybciej, ale najwyższa średnia prędkość wynosiła 49 km/h. Udało się ją osiągnąć jedynie na najdalszych krańcach miasta. Przez cały dzień kierowcy przejeżdżali przez te rejony z równomierną prędkością.

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik oraz Yanosik dla Firm umieszczonych w pojazdach poruszających się w po Gdańsku w dniach od 1 do 25 stycznia 2015 oraz 2016 roku w godzinach 6.00-18.00. Pod uwagę brano prędkości osiągane w różnych promieniach od ścisłego centrum.
--
Dystrybucja materiałów:
Małgorzata Thiede
media@creandi.pl
tel. / 61 624 85 41