115877
online
Policja
259
Inspekcja
60
Wypadek
623
Raport - W styczniu w Szczecinie nieco wolniej ‹‹ powrót do listy raportów
[09.02.2016]

Badanie objęło pomiary w godzinach od 6.00 do 18.00 w czterech odległościach od centrum miasta. Wynika z niego, że osiągane średnie prędkości na szczecińskich drogach są nieco niższe niż w roku ubiegłym. Jednak wynik ten jest lepszy niż w większości innych badanych miast. W ścisłym centrum w styczniu kierowcy jeździli przez cały dzień ze średnią prędkością 31 km/h – o 1 km/h mniej niż rok wcześniej. Zmianie nie uległa średnia prędkość z jaką poruszają się auta w okolicy do 5 km od centrum Szczecina. W styczniu 2015 i 2016 wyniki wyszły identyczne – 36 km/h przez cały dzień. Najbardziej zmniejszyła się średnia prędkość w promieniu do 10 km od śródmieścia – z 44 km/h spadła do 42 km/h. W najdalszych częściach miast w tym roku kierowcy również jeżdżą nieco wolniej, jednak średnio tylko o 1 km/h (spadek z 58 km/h do 57 km/h).Prędkości przez cały dzień

Serwis Korkowo.pl sprawdził także, jak wyglądały średnie prędkości w Szczecinie w styczniu, w zależności od godziny. W centrum miasta najwolniejsze prędkości – co nie jest zaskoczeniem – zanotowano w godzinach popołudniowego szczytu (między 15.00 a 16.00), a prędkość spadła w tym czasie do średnio 29 km/h. Najszybciej po śródmieściu szczecińscy kierowcy poruszali się o godzinie 6.00 oraz między 8.00 a 9.00 ze średnią prędkością 33 km/h. W promieniu do 5 km od serca miasta ruch samochodowy był mniej więcej jednostajny. Najszybciej można było przejechać o godzinie 13.00, gdzie średnia prędkość wahała się w okolicach 38 km/h. Najgorzej wygląda przejazd o godzinie 7.00 rano, gdy wynosi ona ok. 34 km/h. Zwiększając odległość od serca Szczecina, samochody przekraczają na ogół średnią prędkość 40 km/h. Wyjątkiem jest godzina 16.00, gdzie zmotoryzowani jeżdżą średnio 39 km/h. O wiele szybciej jest na obrzeżach miasta, ale tutaj widać największe różnice w średnich prędkościach. Wahają się od 54 km/h w godzinach popołudniowego szczytu, do nawet 61 km/h o godzinie 6.00 i 9.00 rano.

Dane o sytuacji drogowej zostały opracowane przez serwis Korkowo.pl, który prezentuje aktualne informacje o korkach na polskich drogach. Analizie poddano dane GPS z urządzeń Yanosik, Yanosik dla Firm oraz Flotis umieszczonych w pojazdach poruszających się po wybranych trasach Szczecina od 01. do 31. stycznia 2016 roku. Prędkości były mierzone między godziną 6.00 a 18.00.

--

Dystrybucja materiałów:
Monika Filipowicz
media@creandi.pl
tel. / 61 624 85 41